Kamlesh Deepak Drolia

Hanuman Chalisa Lyrics (Hindi) – हनुमान चालीसा पाठ हिंदी में

Hanuman Chalisa Lyrics – हनुमान चालीसा पाठ हिंदी में  श्रीगुरु चरन सरोज रज, निजमनु मुकुरु सुधारि|| बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि|| बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार|| बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार|| जय हनुमान ज्ञान गुन सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर|| राम दूत …

Read More »